Facebook
ENG | HUN
Vissza a főoldalra
 

A GATEWAY BTN OFFICE GYM HÁZIRENDJE

 

A Gateway BTN Office Gym üzemeltetője a JLM PowerLine Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60.)

A Házirend célja, hogy meghatározza a Gateway BTN Office Gym-ben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

A Házirend továbbá előírja a Gateway BTN Office Gym rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.


Általános szabályok

A Gateway BTN Office Gym területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Gateway BTN Office Gym használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.


A Gateway BTN Office Gym területén TILOS:

 • a dohányzás és alkohol fogyasztása

 • olyan tevékenység folytatása, amely a Gateway BTN Office Gym szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért

 • minden erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, másokat zavaró tevékenység

 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag vagy tárgy (pl. robbanóanyag, pirotechnikai eszköz, fegyver), mindenféle ital, illetőleg állat bevitele

 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása

A Gateway BTN Office Gym-ben kizárólag szaktudással, illetve szakmai végzettséggel rendelkező, az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Gateway BTN Office Gym sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a létesítmény nyitvatartási idején belül vehetők igénybe (kivéve, ha a jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

 

A Gateway BTN Office Gym nyitvatartási rendje

H-P: 6.00-22.00
Szo-V és ünnepnapokon: 8.00-20.00

A Gateway BTN Office Gym szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a létesítményt időben elhagyni. Záróra előtt 15 perccel az üzemeltető a szolgáltatási kört korlátozza (az infra- és finn szauna záróra előtt 15 perccel nem üzemel, a zene és világítás fokozatosan lekapcsolásra kerül). A fogyasztásokat legkésőbb záróra előtt 15 perccel rendezni kell, az utolsó negyed órában az egészségbárban nincs kiszolgálás.


A Gateway BTN Office Gym területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhető el:

 • játékautomata, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.

 • díszítő elemek, reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Gateway BTN Office Gym területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon történő megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Az üzemeltető a Gateway BTN Office Gym sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Gateway BTN Office Gym zavartalan működése érdekében az üzemeltető észrevételezési jogosultsága a létesítmény egész területére kiterjed, különös tekintettel a vendégek által használt területekre, a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, illetve általában a Gateway BTN Office Gym rendjére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési normák, szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy véglegesen - kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóság segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég, illetve a személyzet tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Gateway BTN Office Gym üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Gateway BTN Office Gym recepcióján köteles leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
A létesítmény területén történt baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Gateway BTN Office Gym üzemeltetője fenntartja a jogot a létesítmény egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Gateway BTN Office Gym jelen Házirendje a pihenő területén található internetes gépen áttekinthető. A szolgáltatások igénybétele, illetve a regisztráció a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.


Speciális szabályok

 • A kondicionálóterembe és aerobic terembe (a továbbiakban együttesen: sportterek) kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelő sportfelszerelésben lehet belépni.

 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.

 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon és rágógumi használata mellőzendő.

 • A Gateway BTN Office Gym teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

 • A létesítmény területére fertőző betegek nem léphetnek be.


Belépéssel kapcsolatos szabályok (recepció)

 • A Gateway BTN Office Gym sportterületeire belépni csak érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az üzemeltető jogosult a vendéggel szemben szolgáltatásait megtagadni, amennyiben a vendég nem váltott érvényes jegyet vagy bérletet.

 • Az üzemeltető jogosult a vendéggel szemben szolgáltatásait megtagadni, amennyiben a vendég a recepción fizetendő szolgáltatási díjat (pl. személyi edzés, masszázs, tanácsadások) közvetlenül a szakembernek fizeti meg. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az ilyen jellegű események a szakember elbocsátásával, illetve szerződésének megszüntetésével járhat.

 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Gateway BTN Office Gym Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását a létesítmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

 • A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként kialakított öltözőben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott díjmentes szolgáltatásokat nyújtja (1 darab törülköző – kivéve törülköző nélküli, ún. TN jegyek és bérletek, tusfürdő, infra szauna, finn szauna, valamint az Internet állomás alkalmi használata).

 • A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törülköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

 • A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

 • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.


Az öltözővel, a zuhanyzóval, illetve a szauna térrel kapcsolatos szabályok

 • Az öltözőben, a zuhanyzóban, valamint a szauna-térben papucs használata kötelező.

 • A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.

 • A vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák biztonsági okok miatt jelzéssel vannak ellátva, ezért kivitelük a Gateway BTN Office Gym területéről tilos és nem javasolt.

 • A finn szaunát, és infra kabint csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni. A szauna helyiség padlózata vizes lehet, az ebből eredő balesetekért felelősséget nem vállalunk.

 • A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha vagy fürdőlepedő) lehet igénybe venni, az infra szaunába nedves ruhában és papuccsal belépni nem lehet!

 • A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.

 • A szauna padokra papucsban tilos fellépni.

 • Az infra-szaunában szóló zenét használat után ki kell kapcsolni.

 • Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat kérjük, a mielőbbi kijavítás érdekében jelezzék a recepción (pl. dugulás).


A kondicionálóteremmel kapcsolatos szabályok

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.

 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Gateway BTN Office Gym területén dolgozó edzőknek és üzemeltetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet viselésére!

 • Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatóak.

 • A gépeket és eszközöket használat után alaphelyzetben, illetve a rendszeresített tároló helyre visszatéve kell hátrahagyni.

 • Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt; a gépekethasználat után tisztán kell hátrahagyni.


FONTOS!

A Gateway BTN Office Gym által biztosított eszközök (törülköző, szekrénykulcs, értékmegőrző kulcs, vállfa, sporteszközök, poláröv, hajszárító, stb.) a Gateway BTN Office Gym tulajdonát képezik.

Az ezeket szándékosan eltulajdonító vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni szolgáltatásait.


Budapest, 2013. augusztus